Experter på risk- och krishantering sedan 1998

BRM hjälper alla typer av organisationer att undvika eller minska risken för skador på människor, materiella och immateriella tillgångar.

Vi gör det genom att skapa en användbar struktur och en ökad klarhet, trygghet och inspiration bland organisationens medarbetare.

Varför BRM

Bred kompetens

BRM tillför alla nödvändiga kompetenser för att skapa och bygga upp en stark krisberedskap. Kompetensen omfattar djup kunskap inom metoder och standarder för risk-och krishantering, intern och extern kommunikation och beteendevetenskapliga insikter kring hur vi som individer och grupper fungerar i pressade situationer.

Beprövat metoder och tjänster

BRM har i över 25 år genomfört utbildningar, analyser och övningar inom risk- och krishantering för över 500 organisationer i både offentlig och privat sektor. Våra beprövade metoder anpassas till våra kunders specifika behov och situation. Tillsammans med våra kunder, och med anpassning till en föränderlig omvärld, arbetar vi kontinuerligt med att utveckla våra metoder och tjänster.

Dedikerade konsulter

Vi arbetar aktivt för att våra tjänster gällande risk- och krishantering ska bygga på kombinationen av en god struktur i verksamheten och ett bra beteende hos organisations medarbetare.
Vi lovar att om du väljer oss på BRM får du inte enbart en god struktur, du får även en personlig och entusiastisk samarbetspartner i att utveckla ditt risk- och krishanteringsarbete.

Sedan 1998

Uppdrag
500
Kunder
200
År i branschen
10

Aktuellt just nu

sv_SESV_SE